Załącznik nr 1: Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Dyskoteka.co 

Jeżeli odnalazłeś w serwisie strony, które nie są legalne, nie są zgodne z regulaminem prezentują nieprawdziwe dane zgłoś stronę pod adres: legal@dyskoteka.co 

1. Regulamin usługi "Pakiet Start"
2. Regulamin usługi "Wirtualne prezenty" 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego Dyskoteka.co
"Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Dyskoteka.co" 


1. Niniejszy Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego Dyskoteka.co, reguluje zasady świadczenia poszczególnych usług w Serwisie których aktywowanie związane jest z poniesieniem kosztów, zasady aktywowania, oraz wszelkie inne kwestie związane z takimi usługami. 

2. Załącznik Nr 1 obecnie reguluje następujące usługi 

I) Pakiet Start – zakres usług dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Dyskoteka.co. Szczegółowy opis zakresu Pakietu znajduje się poniżej oraz  w  "Tabela kosztów i usług Serwisu Dyskoteka.co"... 

II) usługa „Wirtualne prezenty” – usługa dodatkowa, której funkcjonalność polega na umożliwieniu Użytkownikom, obdarowywania się nawzajem wirtualnymi prezentami. 

3. Aktywowanie Usług, dokonywane jest dostępnymi dla danej usługi kanałami aktywacji, o ile inaczej nie postanowiono dla konkretnych usług w niniejszym Załączniku nr 1 lub Załączniku Nr 2. 

I. Regulamin usługi "Pakiet Start" 

1. Organizator 

Bogdan Król, z siedzibą Libertowie, ul Zgodna 20, 30-444 Kraków, NIP 679-281-67-90, 

2. Aktywacja usługi. 

2.1 Korzystać z usługi  „Pakiet Start”  może każdy Użytkownik Serwisu. 

2.2 Korzystanie z usługi  „Pakietu Start” następuje bezpłtnie na okres 1 roku, wskazany w Załączniku Nr 2 zatytułowanym "Tabela kosztów i usług Serwisu Dyskoteka.co". 

2.3 Każdorazowa aktywacja usługi trwa jednorazowo przez okres 1 roku, bez możliwości przedłużenia.

2.4 Zakończenie aktywowanego okresu abonamentu poprzez upływ tego okresu, powoduje automatyczne i natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usługi, przy czym szczególne zasady, skutki i czas wygaśnięcia poszczególnych  usług dostępnych w ramach danego abonamentu precyzyjnie określone są w "Tabeli kosztów i usług Serwisu Dyskoteka.co". 

4. Dostępność regulaminu 

Z regulaminem usługi można się zapoznać na stronie internetowej www.dyskoteka.co 

II. REGULAMIN USŁUGI "Wirtualne prezenty" 

1. Organizator 

Organizatorem usługi "Wirtualne prezenty" jest Bogdan Król, z siedzibą Libertowie, ul Zgodna 20, 30-444 Kraków, NIP 679-281-67-90, zwany dalej "Administratorem”. Administrator działa we współpracy z podmiotami pośredniczącymi w realizacji technicznej tej usługi. 

2. Opis działania usługi 

2.1 Celem usługi jest stworzenie możliwości obdarowywania się nawzajem wirtualnymi prezentami między Użytkownikami Serwisu. 

2.2 Każdy Użytkownik po wykupieniu usługi   otrzyma  trzy wirtualne prezenty do wykorzystania w okresie trwania abonamentu.

2.3 Usługa jest dostępna dla Użytkowników korzystającego z telefonii komórkowej typu postpaid jak i prepaid za pośrednictwem wiadomości tekstowych Premium Rate SMS. 

3. Aktywacja i koszty 

3.1 Aktywacja usługi "Wirtualne prezenty" następuje poprzez wysłanie SMS-a o treści PREZENT na numer widoczny na stronie profilu Użytkownika. Koszt tego SMS-a wynosi 2,46 zł (cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy). 

3.2 Po wysłaniu SMS-a aktywującego Użytkownik otrzymuje SMS zwrotny z informacją o uaktywnieniu usługi wraz ze specjalnym kodem, który należy wpisać do ustawień swojego konta w Serwisie pod adresem http://dyskoteka.co/1,0,11,poczta.html lub w odpowiedniej domenie partnera (iframe Serwisu). 

3.3 Wpisanie kodu do ustawień konta w Serwisie jest równoznaczne z aktywacją usługi "Wirtualne prezenty" - (Użytkownik staje się abonentem tej usługi). Konto zostaje doładowane o 3 prezenty za każdy wpisany kod z SMS 

4. Reklamacje 

4.1 Reklamacje związane z usługą "Wirtualne prezenty" powinny być kierowane do Administratora w formie pisemnej, na adres: Bogdan Król, z siedzibą Libertowie, ul Zgodna 20, 30-444 Kraków, z dopiskiem "Wirtualne prezenty", osobiście w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną. 

4.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Dostępność regulaminu 

Z regulaminem usługi można się zapoznać na stronie internetowej www.dyskoteka.co.
f